El, vand og varme

I afdelingen er vand inkluderet i huslejen. Varme betales a conto med et beløb, der er fastsat på baggrund af et estimeret forbrug.

Afdelingen bliver opvarmet med fjernvarme.

El bliver afregnet direkte med elselskabet.

Vedr. el ved til- & fraflytninger:
Der gives i kontrakten fuldmagt til, at Bomiva kan til- og framelde el ved til- og fraflytninger.