Beboerbladet Bomiva - nyt blad

Beboerbladet November 2015 - 21. årg. Nr. 3

- Bomiva 75 års jubilæum - side 4
- Repræsentantskabsmøde 2015 - side 6

- Vesthøj - gode steder at bo - side 10

Beboerbladet er dit blad -