Afdelingsmøder

Der afholdes som regel afdelingsmøde én gang om året. På afdelingsmødet drøftes årsregnskabet, samt hvad der ønskes af aktiviteter i afdelingen det næste år. Med afsæt i dette fastsættes næste års budget.
Der kan endvidere holdes ekstraordinære afdelingsmøder, hvis afdelingsbestyrelsen eller mindst 25% af husstandene finder anledning til dette.
På afdelingsmødet har hver husstand 2 stemmer, uafhængig af størrelse.

 

Der tages referater af afdelingsmøderne, disse kan ses her:

Afdelingsmøde 2023
Afdelingsmøde 2022
____________________

Afdelingsmøde 2021